کلیدواژه‌ها = مقاومت برشی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی فرسایش‌پذیری نهشته‌های دلتای سـفیدرود بر اسـاس شـاخص‌های زمین‌شناسی مهندسی

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 99-108

10.22071/gsj.2016.40722

مرتضی هاشمی؛ رسول اجل لوئیان؛ محمدرضا نیکودل


2. تأثیرات شکل و اندازه شن‌دانه‌ها بر ویژگی‌های مقاومت برشی خاک‌های ماسه‌ای

دوره 20، شماره 80، تابستان 1390، صفحه 189-196

10.22071/gsj.2011.55251

امیر حمیدی؛ نیما سلیمی؛ وحید یزدانجو