کلیدواژه‌ها = اسمیت‌زونیت
تعداد مقالات: 2
2. زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و مطالعه‌ میانبارهای سیال نهشته‌ برون‌زاد روی در منطقه‌ خارنگون، شمال‌خاوری بافق، ایران مرکزی

دوره 24، 95- سنگ و کانی، بهار 1394، صفحه 233-242

10.22071/gsj.2015.42435

زهرا میریان؛ محمد لطفی؛ امیرعلی طباخ شعبانی؛ میرعلی‌اصغر مختاری؛ احسان حاج‌ملاعلی