کلیدواژه‌ها = خوشه‌بندی فازی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین چشمه‌های لرزه‌ای با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی فازی بهینه‌

دوره 27، شماره 105، پاییز 1396، صفحه 61-70

10.22071/gsj.2017.54132

رضوان قاسمی نژاد؛ رحیم علی‌عباسپور؛ مسعود مجرب


2. مقایسه روش‌های خوشه‌بندی در تهیه نقشه پتانسیل معدنی در بی‌هنجاری باریکا، آذربایجان غربی

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 67-72

10.22071/gsj.2015.43118

محسن شادمان؛ بهزاد تخم‌چی