ارزیابی نقش خرده‌های بطری بازیافتی و فیبر لاستیک فرسوده بر رفتار مهندسی خاک ماسه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم پایه،‌ دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده علوم پایه،‌ دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

بطری‌های پلاستیکی و تایر‌های فرسوده وسایل نقلیه از عمده‌ترین زباله‌های امروزی جامعه بشری هستند که معضلات زیست‌محیطی فراوانی را به وجود ‌آورده‌اند. استفاده از این مواد ضایعاتی در مسلح کردن مصالح خاکی می‌تواند به کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از آنها بیانجامد. از سوی دیگر، امروزه مسلح کردن خاک‌های سست با ضایعات پلاستیکی مختلف به عنوان راهکارهای جدیدی برای تسلیح کردن مصالح در نظر گرفته می‍‍‍‌‌شود. زمانی که خرده‌های پلاستیک پت و فیبر لاستیک در درصد‌های مختلف به خاک اضافه می‌شوند ویژگی‌های تراکمی، پارامتر‌های مقاومت برشی و نسبت باربری را تغییر می‌دهند که در مورد خرده‌های پت، این افزایش در تمام ویژگی‌های مهندسی خاک ماسه‌ای آشکار است ولی در مورد فیبر چنین روند منظمی صادق نیست و حضور فیبر لاستیک فرسوده بر روی برخی از ویژگی‌های مهندسی خاک اثر منفی می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment the Role of Recycled Bottle Fragments and Littered Rubber Fibers on the Sandy Soil Engineering Behaviors

نویسندگان [English]

  • A.M Azhdarpour 1
  • M.R Nikudel 2
  • S.D Mohammadi 3
1 M. Sc. Student, Faculty of Basic Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Basic Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Rusted bottles and ragged car tires are good examples of modern waste materials, which can cause significant environmental concerns. Despite all environmental issues of these materials they could be used as a reinforcement material in weak soils. This strategy not only reduces the volume of waste materials but also can make them valuable. The results of laboratory tests have  shown that using PET crushed particles can improve the engineering properties of sandy soils while for rubber fibers these changes are not as positive as PET particles. In fact using rubber fibers has damaged some of the engineering characteristics of the sandy soils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PET
  • Sand
  • Rubber fiber
  • Direct shear
  • Bearing ratio