زیست‌چینه‌شناسی سازند گورپی بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در تاقدیس‌های کوه گچ و کوه کورده (منطقه لار)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

سازند گورپی گسترش وسیعی در حوضه رسوبی زاگرس دارد و به دلیل موقعیت چینه‌شناسی، زمانی، تنوع و فراوانی میکروارگانیسم‌ها، تاکنون مورد توجه و مطالعه زمین‌شناسان بسیاری قرارگرفته است. در این مطالعه برای طبقه‌بندی و انطباق زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در دو برش کوه کورده و کوه گچ (استان فارس، منطقه لار) مطالعات نانوستراتیگرافی بر روی این دو برش صورت گرفت. از مطالعه دقیق300 اسلاید تهیه شده، 53 گونه متعلق به 30 جنس و 15 خانواده شناسایی و توصیف شد. پراکندگی مجموعه نانوفسیل‌های موجود، حضور زون‌های CC18 تا CC24 در برش کوه کورده با سنی معادل کامپانین پیشین تا مایستریشتین پیشین و زون‌های CC19 تا CC24 در کوه گچ با سنی معادل انتهای کامپانین پیشین تا مایستریشتین پیشین را (مطابق با زوناسیون جهانی) آشکار  کرد. مطالعه و بررسی نانوفسیل‌های سازند گورپی در دو برش یادشده حضور گونه‌های شاخص عرض‌های پایین جغرافیایی را نمایان می‌سازد که دلالت بر قرارگیری حوضه رسوبی تشکیل‌دهنده رسوبات سازند گورپی در عرض‌های پایین جغرافیایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy of Gurpi Formation Based on Calcareous Nannoplanktons in Gach and Kurdeh Anticline Sections (Lar Region)

نویسندگان [English]

  • N Badri 1
  • A.L Kani 2
1 Ph.D., Geological Survey of Iran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Geology, Faculty of Earth Sciences, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Gurpi Formation has a wide extent in the Zagros Sedimentary Basin.It has received considerable attention due to its unique stratigraphic position, chronostratigraphic importance, and floral and faunal diversity and abundance.In order to biostratigraphically classification and correlation of theGurpi Formation in Kuh-e-Gach andKuh-e Kurdeh sections (Lar region, Fars province), this study concentrated on the calcareous nannofloral content of sediments.From the prepared 300 microscopic slides, a total of 53 species from 30 genera belonging to 15 families were determined, described and photographed. The distribution of nannofloral assemblage of the Gurpi Formation in Kuh-e Kurdeh reveals presence of CC18 to CC24 zones indicating an Early Campanian to Early Maastrichtian age, while in Kuh-e Gach CC19 to CC24 zones with an age range of Early Campanian to Early Maastrichtian are present. Occurrence of various speciesof low latitude affinities points toward such positioning of depositional basin of the Gurpi Formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gurpi Formation
  • Calcareous nannoplankton
  • Biostratigraphy
  • Campanian
  • Maastrichtian