بررسی اثرات انفجار بر پرده آب‌بند سد مخزنی سرابی تویسرکان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، دانشکده علوم‌پایه، گروه زمین‌شناسی مهندسی، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشگاه تهران، مؤسسه ژئوفیزیک، تهران، ایران.

3 استادیار، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، پژوهشکده علوم‌زمین، تهران، ایران.

چکیده

عملیات انفجار در استخراج معادن و کارهای عمرانی به عنوان یکی از مراحل اصلی در چرخه عملیاتی مطرح است. انرژی آزاد شده در یک انفجار معدن افزون‌بر خرد و گرم کردن سنگ‌های اطرف محل انفجار، باعث انتشار انرژی لرزه‌ای در محیط اطرف معدن می‌شود. به‌منظور بررسی تأثیر انفجارهای حاصل در معادن سد سرابی تویسرکان (واقع در فاصله ده کیلومتری خاور شهر تویسرکان) و ایمن بودن پرده آب بند از نظر همزمانی عملیات تزریق و انفجار، به کمک چند دستگاه لرزه‌نگار رقمی PDAS با لرزه‌سنج‌های سه مؤلفه کوتاه، دوره  L-4C ثبت شد. با پردازش لرزه نگاشت‌های ثبت شده در ناحیه معدنی سد سرابی تویسرکان، پربندهای بیشینه هم‌سرعت جابه‌جایی ذرات برای انفجارها تهیه شد و الگوی تابش لرزه‌ای حاصل از انفجارها برای تحلیل ایمنی پرده آب‌بند تجزیه و تحلیل شد. نتایج این پژوهش و استانداردهای موجود در معادن روباز نشان داد که از دیدگاه لرزه‌ای آب بند در منطقه‌ای کاملا" امن از انفجارهای حاصل در معادن سد سرابی تویسرکان قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Blasting Effects on Toyserkan Sarabi Dam's Floodgate

نویسندگان [English]

  • A. Sharifi 1
  • A. Sadidkhouy 2
  • F. Rezaie 3
1 M.sc., Islamic Azad University, Oulom tahghighat unit, Basic science faculty, Engineering Geology dep, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, University of Tehran, Institute of Geophysics, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Geological Survey of Iran, Research Institute for Earth Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Blasting processes as an essential phase in processing circulation is used in blasting of mines and development operations. Released energy in a blasting of an open mine, in addition to breakdown stones and heat them up, causes propagation of seismic energy around the environment of mine. In order to examine the effects of blasting in the mine of Toyserkan Sarabi dam (located 10 km on the east of Toyserkan city), three short period L-4C components recorded on the layer floodgate of dam by the use of some PDAS numerical seismographs with seismometers. By polishing recorded seismograms in the mine area of Toyserkan Sarabi dam, counters of maximum isoparticle velocity for blasting were registrated . Finally, seismic radiation model which is resulted from blasting around the floodgate was provided and the results indicate that the area seismologically  is safe and stable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismograph
  • Particle Velocity
  • Floodgate of dam
  • Mine
  • blasting
اسناد و نقشه‌های شرکت راهسازی و عمران ایران،
 
References
Arandelovic, D., 1969- Geophysical in civil engineering, Institute for geological and geophysical Research, Belgrade.
Blair, D. P., 1993- Blast vibration control in the presence of delay scatter and random fluctuations between balstholes, Int. Num. Anal. Meth. Geomech., 17,95-118.
Dowding, C. H., 1995- Blast vibration monitoring and control, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, Nj.
Djordjevic, N., 1997- Minimizing the environmental impact of blast vibration, Mining Engineering, 49, 57-61.
Konya, C. J. & Walter, E. J., 1985- Rock blasting, National Technical Information Service, Springfield, Virginia.
L-4C Seismometer specification, 1993- Springnether, U.S.A.
Lopez Jimeno, C., Lopez Jimeno, E., Caredo, F. J. A., 1995- Drilling and blasting of Rocks, A. A. Balkema, Rotterdam .
PDAS user's guide, 1989- Teledyne Geotech, U.S. A .
Wheeler, R. M., 1988- How millisecond delay period may enhance or reduce blast vibration effects, Mining Engineering, 40, 969-973.