دوره و شماره: دوره 22، شماره 85، پاییز 1391، صفحه 1-268 
14. تحلیل سری زمانی فرونشست هشتگرد با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری و سامانه موقعیت‌یابی جهانی

صفحه 105-114

10.22071/gsj.2012.54026

پریسا حقیقت‌مهر؛ محمدجواد ولدان زوج؛ رضا تاجیک؛ سعید جباری؛ محمودرضا صاحبی؛ رضا اسلامی؛ مصطفی گنجیان؛ مریم دهقانی


24. بررسی سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی توده نفوذی کلیبر (آذربایجان شرقی)

صفحه 205-224

10.22071/gsj.2012.54044

غلامرضا تاج‌بخش؛ محمد هاشم امامی؛ حسین معین وزیری؛ نعمت‌اله رشیدنژاد عمران


25. ریززیست‌چینه‌نگاری سازند ایتامیر در شمال باختر حوضه کپه داغ (برش مراوه تپه)

صفحه 225-236

10.22071/gsj.2012.54045

مریم معتمد الشریعتی؛ عباس صادقی؛ حسین وزیری مقدم؛ رضا موسوی حرمی


26. مطالعه زمین لغزش با استفاده از تکنیک ماره

صفحه 237-240

10.22071/gsj.2012.54046

سیف اله رسولی؛ زهرا اسکندری؛ یوسفعلی عابدینی