مطالعه و بررسی خواص سنجی فسفات منطقه دلیر از دیدگاه فرآوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، تهران، ایران

2 سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش بررسی‌های خواص سنجی از دیدگاه فرآوری بر روی نمونه‌های فسفات رسوبی منطقه دلیر بررسی شد. بر اساس بررسی‌های کانی‌شناسی کانی فسفاتی موجود در کانسنگ از نوع کانی‌های رسوبی و کلوفان (13/28%) است و کلسیت (53/43%)، کوارتز (49/24%) و دولومیت (65/4%) عمده کانی‌های باطله هستند. عمده‌ترین ترکیبات کانسنگ P2O5 (9/11%)، CaO (36/36%)، SiO2 (49/24%) و MgO (01/1%) هستند. پلت‌های آپاتیت دارای میان‌بارهای با ابعاد حدود 70- 15 میکرون کوارتز و کلسیت بوده و میزان این میان‌بارها نیز قابل توجه است. بافت کانی‌شناسی نیز بسیار پیچیده است. درجه آزادی بر اساس بررسی‌های میکروسکوپی و غرق و شناورسازی حدود 140 میکرون به دست آمد. حدود 2/8% از کل فسفات در بخش نرمه‌گیری خردایش اتلاف شد. مدت زمان بهینه برای رسیدن به درجه آزادی تقریباً زمان 10 دقیقه و 30 ثانیه حاصل شد. میزان مواد آلی (ارگانیکی) که بر اساس روش حرارتی به دست آمد، حدود (66/1%) است بررسی‌های میکروسکوپ الکترونی نیز وجود میان‌بارها و مواد آلی را نشان داد. اختلاف وزن مخصوص کانی فسفاتی با باطله‌ها پایین است. با توجه به مسائل بیان شده، پیش‌بینی می‌شود که تنها به روش فلوتاسیون بتوان کانی‌ فسفاتی را از کانی‌های کربناتی و سیلیکاتی جدا نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characterization of Daleer Phosphate Rock Properties for Mineral Processing

نویسندگان [English]

  • S. Khoshjavan 1
  • B. Rezai 1
  • A. Amini 2
1 Department of Mining and Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
2 Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research, characterization studies of sedimentary phosphate rock from Zanjan Dalir area with respect to processing are investigated. According to mineralogical studies, phosphate ore (Collophane 28.13%), sedimentary mineral and the predominant constituents of the gangues were Calcite (43.53%), Quartz and Dolomite (4.65%). Main composition of phosphate rock were P2O5 (11.9% wt), CaO (36.36% wt), SiO2 (24.49% wt) and MgO (1.01% wt). Microscopic studies showed that apatite pletts had inclusions of Calcite and Quartz (about 15-70 microns). Content of inclusions was considerable. Mineralogy texture is very complicated. Liberation degree determined by grain counting (with optic microscope) and sink and float test methods. From The results of liberation degree studies can be inferred that in dimension about 140 microns about 96% of phosphate particles librated. In desliming step about 8.2% of total phosphate was removed. Optimum grinding time to reaching liberation of phosphate particles was obtained about 10 min and 30 second. Organic material determined by heating method (about 1.66% wt). Scanning electron microscopy studies showed that inclusions and organic materials existed. Specific gravity of phosphate particles and gangues difference was low. Based on the mentioned studies, effective method for processing of phosphate minerals from carbonate and silicate impurities is suggested flotation method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phosphate
  • Liberation Degree
  • Microscope
  • Flotation
  • Sink and Float and Grinding Time
 

کتابنگاری

نمدمالیان، ع. و ملک زاده، ل.، 1363- گزارش اکتشافی کانسار دلیر (بررسی‌های نیمه تفضیلی)، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور- طرح اکتشافات فسفات.

امینی، ا.، عبداللهی، ه. و شمسی، پ.،  1386- بررسی امکان پرعیار سازی فسفات موندون-گروه کانه آرایی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

 

References

Abouzeid, A. M., 2008- Physical and thermal treatment of phosphate ores an overview, Int. J. Miner. Process 85, VOL. 59–84,

Emigh, D. C., 2007- Phosphate Rock, Industrial Minerals and Rocks”, 7th Edition,

Hikmet, S., 2002- Enhancing flotation recovery phosphate ores using nonionic surfactants, Doctor of  Philosophy thesis in mineral processing,  department of energy –and geo environmental engineering, The Pennsylvania state university.

Mobbs, P. M., Wallace, G. J., Wilburn, D. R., Yager, T. S., 2007- The Mineral Industries of the Middle East, U. S. Geological Survey, Minerals Yearbook.