دوره و شماره: دوره 20، شماره 79، بهار 1390، صفحه 1-200 
3. بررسی پایانه باختری سامانه گسل درونه در ناحیه جندق- طالمسی

صفحه 13-20

10.22071/gsj.2011.54988

مرضیه استرابی‌آشتیانی؛ علی یساقی؛ حمیدرضا جوادی؛ مجید شاه‌پسندزاده؛ محمدرضا قاسمی


4. مدل‌سازی سیستم هیدروکربوری پالئوزوییک زیرین در حوضه خلیج فارس

صفحه 21-30

10.22071/gsj.2011.54989

ساسان صالحی‌راد؛ شهرام شرکتی؛ فرید طاعتی کواریوم؛ محمد حسین نوروزی


8. بررسی فعالیت گسل نیشابور در استان خراسان

صفحه 55-60

10.22071/gsj.2018.55006

مرتضی فتاحی؛ سمیه رستمی مهربان؛ مرتضی طالبیان؛ عباس بحرودی؛ جیمز هالینگورث؛ ریچارد والکر


12. نانوستراتیگرافی سازندهای سرچشمه و سنگانه در باختر منطقه کپه‌داغ (برش تکل‌کوه)

صفحه 83-94

10.22071/gsj.2011.55045

اعظم ماهانی‌پور؛ انوشیروان کنی؛ محمد حسین آدابی؛ سید ناصر رئیس‌السادات