تهیه رنگدانه سرخ از باطله‌های معدن منگنز ونارچ قم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فرآوری و کاربرد مواد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

معدن منگنز ونارچ در حدود 30 کیلومتری جنوب خاور شهرستان قم واقع شده است. بخش چیره رخنمون‌های منطقه را سنگ‌های آذرآواری ائوسن میانی تا بالایی تشکیل می‌دهد. همچنین سنگ‌های رسوبی با سن اولیگومیوسن روی این تشکیلات آتشفشانی ائوسن قرار می‌گیرند. به‌طور کلی در بیشتر معادن منگنز، خاک سرخ به‌همراه منگنز دیده می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌‌توان به منطقه ونارچ، معدن دربند و معدن دکتر اشاره کرد. میزان ذخیره احتمالی خاک سرخ (باطله) این معادن به ترتیب 5760 و 1920 هزار تن است. از دو معدن دکتر و دربند نمونه‌برداری شد و نمونه‌ها برای شناسایی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی و کانی‌شناسی، مورد آزمایش‌های XRF‌، XRD و مطالعات میکروسکوپی قرار گرفتند. سپس برای بالا بردن عیار ماده خام به ترتیب از آزمایش‌های تجزیه سرندی خشک، تر و  Scrubbingوهمچنین برای طراحی تعداد آزمایش‌ها از روش تاکوچی استفاده شد. بدین ترتیب عیار ماده معدنی 20 درصد افزایش یافت و رنگـدانه‌ای با عیار 70 درصد به‌دست آمد. برای تعیین کیفیت رنگدانه حاصل، آزمایش‌های جذب روغن، قدرت پوشانندگی و فام انجام پذیرفت. نتایج نشان می‌دهد که رنگدانه حاصل، کیفیت مطلوبی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation of Red Pigment from Manganese Tailings of Venarch Mine (Qom)

نویسندگان [English]

  • Kh. Tahmasbi poor
  • A. Fazeli
Benefication Group, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

VENARCH Manganese Mine is located about 30 Km from south –east of Qom city Volcano– clastic rocks of middle to upper Eocene age make up major outcrops of the region. Sedimentary rocks of Oligo-Miocene age overlie previous rocks, Red earth is found with manganese in the majority of manganese mines of which the most important are Darband & Doctor mines.Their probable reserves are 5760 and 1920 thousand tons.We took Samples were taken from these mines and  XRF, XRD‌ studies  and microscopic studies were carried out  to identify their chemical and physical properties.
Dry and Wet sieve and scrubbing analysis were carried out on the samples and in order to decrease the cost and time of project the number of tests was done based onTaguchi method. The concentration of the raw material is increased about 20 percent and a pigment with 70% Fe2O3 was obtained.At least oil absorbtion, covering power and coloured tests carried out.The results show that the pigment has adequate quality.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Red soil
  • Venarch
  • pigment
  • Oil absorbtion
  • Covering power
  • Tailings
کتابنگاری

شرکت مهندسین مشاور کاوشگران، 1372- بررسی و ارزیابی نتایج اکتشافی معادن و کانسارهای ونارچ قم.

اداره کل معادن و فلزات استان قم، بهمن 1378- گزارش مقدماتی خاک سرخ استان قم. مشاور طرح: موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران.

 

References

Carr, D. D., 1994- Industrial Minerals & Rocks – Pigment, Society for Mining Metallurgy & exploration, 6th edition America Indiana,  Volume 2-575 , P: 655-781

Lewis, P. A., 1988– Pigment handbook, Properties & economics, second edition, John Wiley & Sons, volume 1-P: 281-286

Roy, R. K., 2001- design of Experiments Using the Taguchi  Approach, Wiley-InterScience Publication