نقش زمین‌لرزه و رویدادهای تاریخی در ویرانی شهر شادیاخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، گروه زمین شناسی، شاهرود، ایران

چکیده

شادیاخ که همواره یادآور مرکز فرماندهی شهر نیشابور بوده است، رویدادهای گوناگونی نظیر جنگ، زلزله و دیگر بلایای طبیعی را تحمل کرده است. آنچه که کاوشهای باستان‌شناسی اخیر نمایان کرده است، جایگاه درخشان علمی، فرهنگی و سیاسی این شهر بین قرن 9 تا 12 می‌باشد، که قریب به یقین تا سال 1205 میلادی ادامه داشته است. با این وجود، در اثر رویدادی غیر مترقبه شهر به طور کامل ویران شد. تاریخچه رویدادهای ویرانگر و نیز مدارک باستان شناسی که اخیراً به دست آمده دلالت بر آن دارد که نابودی شادیاخ نتیجه هجوم اقوام مغول بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Earthquake and the Historical Events in Devastation of the City of Shadyakh

نویسندگان [English]

  • A. Kangi
  • A. Rastgou
  • F. Ebrahimi
  • N. Kangi
Department of Geology, Islamic Azad University, Shahrud, Iran.
چکیده [English]

Shadyakh, commonly deemed as the headquarters of NeishabourCity, has so far endured such various events as war, earthquake, and other natural disasters. What has been revealed through recent archeological excavations convincingly depicts a brilliant scientific, cultural, and political manifestation of this city in a glorious epoch between 9th to 12th centuries, which must have continued till 1205. Notwithstanding, owing to an unanticipated occurrence, the city was thoroughly devastated. The history of devastating events along with archeological evidence discovered recently indicates that the annihilation of Shadyakh has been an upshot of Genghis Khan's holocaust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shadyakh
  • Neishabour
  • Earthquake

References

Ambraseys, N.N. & Melville, C.P., 1977- “The seismicity of Kuhistan”, Iran. Geogr. J., 143, pp. 179-199.
Ambraseys, N.N. & Melville, C.P. , 1982- “A History of Persian Earthquakes”, CambridgeUniversity Press, London, p. 219.
Esfezari, Moein al Din, 1959- “Rozat al Jannat fi Osaf Madinat al Harat”, editor, Mohammad Kazem Emami, Volume 1, Tehran, pp. 266—254.
Melville, C.P., 1980- “Earthquakes in the history of Nishapur”, Iran, J. British Inst. Persian Studies, XVIII, 103-122.
Moayed Sabeti, 1355- “History of Neishabour”, pp. 77-79; History of Iran, Pirnia,          pp. 75-78; History of Neishabour, Alhakem, p. 130&141.
http://www.parstimes.com/history/historicalsetting.html#Mongols
http://www.kayhannews.ir/830203/other11.htm#other1112
http://iranmiras.ir/Arch_report/shadiakh/
http://iranmiras.ir/fr_site/newsf/82801.htm