چینه شناسی و فسیل شناسی
مطالعه سیستماتیک و زیست‎بوم دیرینه گونه مرجانی Pseudozaphrentoides winsnesi ا ز توالی قزلین، بلوک طبس (برش زلدو)

مهدی بادپا؛ حامد یاراحمدزهی؛ کاوه خاکسار

دوره 29، شماره 113 ، آذر 1398، ، صفحه 65-74

https://doi.org/10.22071/gsj.2018.120817.1425

چکیده
  گروه انارک با سازند های زلدو ( قزلین- آسلین) و سازند تیغ معدنو (ساکمارین) در ازبک‎کوه (ایران مرکزی) بیش از 180 متر ضخامت دارد که شامل کنگلومرا، شیل، ماسه‌سنگ ، ماسه‌سنگ آهکی، آهک و بین لایه­های دولومیتی است. در توالی­های سازند زلدو، تجمع گونه مرجانی Pseudozaphrentoides winsnesi Flügel, 1995 در دو افق با فراوانی زیاد در بخش بالایی لایه‎های قزلین ...  بیشتر

سیستماتیک و بوم‌شناسی دیرینه بازوپایان کرتاسه(آپتین – سنومانین پیشین)،‌خانواده Sellithyrididae در ناحیه باختر کرمان(برش استخروئیه)

فوزیه فولادی؛ محمد داستانپور

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی ، اسفند 1393، ، صفحه 73-80

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42583

چکیده
  به‌منظور مطالعه سیستماتیک و بوم‌شناسی دیرینه بازوپایان کرتاسه‌(آپتین – سنومانین پیشین)، برش استخروئیه در شمال باختر باغین و باخترکرمان به ستبرای 190 متر مورد مطالعه و نمونه‌برداری قرار گرفت. قسمت میانی این برش سرشار از گروه‌های مختلف ماکروفسیلی از جمله (بازوپایان، خارداران، شکم‌پایان، دوکفه ای‌ها و مرجان‌ها) است که، جنس و ...  بیشتر

مطالعه سیستماتیک و زیست‌چینه‌نگاری براکیوپودهای کربنیفر زیرین در برش آبرندان؛ ناحیه دامغان

مریم ناز بهرام منش تهرانی

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی ، اسفند 1393، ، صفحه 101-120

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42587

چکیده
  در این پژوهش از 15 برش از خاور تا باختر البرز نمونه‌گیری انجام شد که بهترین برش و کامل‌ترین آنها از نظر غنای ماکروفسیل و میکروفسیل برش آبرندان است. در شمال باختر شهرستان دامغان  54°15’54.9’’E 36°21’12.7’’ N با موقعیت جغرافیایی از 807 نمونه براکیوپود مطالعه شده در طی این مطالعات سیستماتیک 22 گونه و 10 جنس و 5 روخانواده یافت ...  بیشتر