نویسنده = فرخ قائمی
تعداد مقالات: 4
1. فرایندهای زمین‎ساخت- رسوب‎گذاری درالبرز خاوری- ارتفاعات بینالود

دوره 25، شماره 99، بهار 1395، صفحه 11-20

10.22071/gsj.2016.40766

محسن خادمی؛ فرزین قائمی؛ سیدکیوان حسینی؛ فرخ قائمی


2. اختلاف بین بردار سرعت GPS و میزان کوتاه‌شدگی به سمت خاور در شمال خاور ایران – ارتفاعات‌ بینالود

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 99-107

10.22071/gsj.2015.43261

محسن خادمی؛ فرزین قائمی؛ سید کیوان حسینی؛ فرخ قائمی