نویسنده = سید محمود حسینی نژاد
تعداد مقالات: 6
1. بازسازی محیط دیرینه سازند آبدراز در برش سنگانه با استفاده از شواهد پالینولوژیکی (داینوفلاژله‌ها) و استراکدا

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 117-126

10.22071/gsj.2016.41177

فرشید یوسفی مقدم؛ محسن علامه؛ سیدمحمود حسینی‌نژاد؛ لیدا بخشنده


2. زیست‌زون‌بندی سازند مبارک در برش لب‌رود (شمال دامغان) بر پایه بازوپایان

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 11-18

10.22071/gsj.2015.42561

بابک آقابابالو؛ خسرو خسروتهرانی؛ سید محمود حسینی‌نژاد


4. مطالعه کنودنت‌های دونین پسین در برش باغین، باختر کرمان

دوره 21، شماره 81، پاییز 1390، صفحه 151-158

10.22071/gsj.2011.54379

حسین غلامعلیان؛ سید محمود حسینی نژاد؛ زهره خسروی؛ ایمان ترکزاده ماهانی


5. بازوپایان و کنودونت‌های سازند مبارک (کربنیفر پیشین) در برش کلاریز شمال دامغان

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 121-130

10.22071/gsj.2010.57343

حسین غلامعلیان؛ محمدرضا کبریایی زاده؛ منصور قربانی؛ سید محمود حسینی نژاد


6. چینه‌نگاری سنگهای دونین بالایی در برش کلاریز

دوره 16، شماره 63، بهار 1386، صفحه 78-85

10.22071/gsj.2008.58443

سید محمود حسینی نژاد؛ مهدی یزدی؛ منصوره قبادی‌پور؛ حسین غلامعلیان