نویسنده = رضا اهری‌پور
تعداد مقالات: 2
2. سنگ‌نگاری آلی نهشته‌های زغال‌سنگی منطقه اولنگ، البرز خاوری

دوره 23، شماره 90، زمستان 1392، صفحه 21-32

10.22071/gsj.2014.43902

زهرا سلیمانی مارشک؛ نادر تقی‌پور؛ رضا اهری‌پور