نویسنده = هیروشی کاواباتا
تعداد مقالات: 2
2. زمین‌‌دماسنجی و زمین‌فشارسنجی سنگ‌های دگرگونی منطقه ده‌نو (شمال‌باختر مشهد)

دوره 21، شماره 84، تابستان 1391، صفحه 3-14

10.22071/gsj.2012.53911

رامین صمدی؛ محمدولی ولی‌زاده؛ حسن میرنژاد؛ هیروشی کاواباتا