نویسنده = علیرضا سیاره
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک شهری کرج (ایران)

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 231-240

10.22071/gsj.2018.108260.1328

عباس فلاح؛ سروش مدبری؛ علیرضا سیاره؛ امیر علی طباخ شعبانی


2. ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک منطقه معدن متروکه سرب- روی آی‎قلعه‎سی، جنوب خاور تکاب

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 129-138

10.22071/gsj.2015.43268

بهناز دهرآزما؛ آمنه آذرپیکان؛ سروش مدبری؛ علیرضا سیاره


3. بررسی تغییرات کیفی منابع آب باختر کوهسرخ با استفاده از شاخص کیفی GQI در محیط GIS

دوره 23، شماره 89، پاییز 1392، صفحه 175-182

10.22071/gsj.2013.53601

سمیه سلیمانی؛ محمد محمودی قرائی؛ فرشته قاسم‌زاده؛ علیرضا سیاره


4. ویژگی‌های سنگ‌های آتشفشانی جوان در جنوب خاوری بیجار

دوره 19، شماره 75، بهار 1389، صفحه 151-156

10.22071/gsj.2010.55463

سید محمد حسین رضوی؛ علیرضا سیاره