نویسنده = فریبرز قریب
تعداد مقالات: 3
1. پتانسیل‌یابی طلای اپی ترمال در برگه 1:100000 اردستان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 111-124

10.22071/gsj.2017.42167

شهرزاد ابوتراب؛ احمد خاکزاد؛ فریبرز قریب؛ سیمین مهدیزاده تهرانی


2. ریززیست‌چینه‌نگاری سازند تله‌زنگ در حوضه لرستان

دوره 22، شماره 86، زمستان 1391، صفحه 155-160

10.22071/gsj.2012.54080

پیمان رجبی؛ ایرج مغفوری مقدم؛ فریبرز قریب