نویسنده = عباس صادقی
تعداد مقالات: 7
2. ریززیست‌چینه‌نگاری سازند ایتامیر در شمال باختر حوضه کپه داغ (برش مراوه تپه)

دوره 22، شماره 85، پاییز 1391، صفحه 225-236

10.22071/gsj.2012.54045

مریم معتمد الشریعتی؛ عباس صادقی؛ حسین وزیری مقدم؛ رضا موسوی حرمی


5. دیاژنز و ژئوشیمی سازند زیارت در برش نمونه توچال، (البرز)

دوره 19، شماره 73، پاییز 1388، صفحه 153-163

10.22071/gsj.2010.57219

محمد حسین آدابی؛ مینا خطیبی مهر؛ سید علی معلمی؛ عباس صادقی؛ محمد علی صالحی


7. نگرشی نوین بر سازند نیزار بر اساس یافته‌های جدید فسیلی

دوره 17، شماره 65، پاییز 1386، صفحه 144-169

10.22071/gsj.2008.58200

محمد وحیدی نیا؛ عباس صادقی؛ احمد شمیرانی؛ علی اصغر آریایی؛ محمد حسین آدابی