کلیدواژه‌ها = دماوند
تعداد مقالات: 3
2. ویژگی‌های ژئوشیمیایی نهشته لاتریتی شاه‌بلاغی، جنوب خاور دماوند، استان تهران

دوره 23، شماره 92، تابستان 1393، صفحه 165-176

10.22071/gsj.2014.43697

فاطمه کنگرانی فراهانی؛ علی‌اصغر کلاگری؛ علی عابدینی