کلیدواژه‌ها = زیست زون
تعداد مقالات: 3
2. زیست چینه نگاری سازند مبارک در برش ولی آباد ، جاده چالوس

دوره 21، شماره 83، بهار 1391، صفحه 111-122

10.22071/gsj.2012.54526

ندا رنجکش مهربان؛ بهاء الدین حمدی


3. چینه نگاری نهشته‌های کرتاسه در منطقه هفتادقله خاور اراک

دوره 17، شماره 68، تابستان 1387، صفحه 94-107

10.22071/gsj.2009.57850

پروانه رضایی روزبهانی؛ بهاءالدین حمدی