کلیدواژه‌ها = فلزات سنگین
تعداد مقالات: 7
3. آلودگی فلزات سنگین و بررسی شاخص‌های شدت غنی‌شدگی و ژئوشیمیایی در رودخانه ‌نکارود

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 167-174

10.22071/gsj.2015.42188

عباس مقصودی؛ مجید ونایی؛ محمد یزدی


4. بررسی آلودگی فلزات سنگین در غبارهای ترافیکی شهر مشهد و تعیین منشأ آن با استفاده از روش استخراج ترتیبی

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 141-150

10.22071/gsj.2015.42184

فرزانه بهروش؛ محمدحسین محمودی قرایی؛ فرشته قاسم‌زاده؛ سیما عوض‌مقدم


5. ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک منطقه معدن متروکه سرب- روی آی‎قلعه‎سی، جنوب خاور تکاب

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 129-138

10.22071/gsj.2015.43268

بهناز دهرآزما؛ آمنه آذرپیکان؛ سروش مدبری؛ علیرضا سیاره


6. بررسی آلودگی عناصر بالقوه سمی در مخزن سد لتیان، با نگرشی به نقش رسوبات در کنترل آلاینده‏ها

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 139-146

10.22071/gsj.2015.43272

اعظم سرهنگی؛ سروش مدبری؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ مریم زیبایی


7. ارزیابی ژئوشیمیایی و زیست محیطی فلزات سنگین در خاک های حاصل از شیست های گرگان

دوره 22، شماره 86، زمستان 1391، صفحه 35-46

10.22071/gsj.2012.54055

حبیب اله قاسمی؛ مجتبی گراوند؛ ناصر حافظی مقدس