کلیدواژه‌ها = ترموبارومتری
تعداد مقالات: 3
2. جایگیری و تحول باتولیت الوند در عمق کم پوسته، همدان، باختر ایران

دوره 28، شماره 110، زمستان 1397، صفحه 67-78

10.22071/gsj.2019.84267

حسین شهبازی؛ حسن برجسته؛ علی‎اصغر سپاهی؛ عاطفه متقی توانا