کلیدواژه‌ها = ازبک‌کوه
1. تحلیل هندسی- جنبشی پهنه گسلی کلمرد در شمال ازبک‌کوه، ایران‌مرکزی

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 245-254

10.22071/gsj.2017.80071.1066

محمد مومنی طارمسری؛ مریم ده بزرگی؛ رضا نوزعیم؛ علی یساقی


2. متغیرهای محیطی مجموعه مرجانی کربنیفر پسین (اشکوب باشکیرین) سازند سردر در برش زلدو (کوه‌های ازبک‌کوه، خاور ایران مرکزی)

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 97-106

10.22071/gsj.2015.42299

مهدی بادپا؛ کاوه خاکسار؛ علیرضا عاشوری؛ محمد خانه‌باد