کلیدواژه‌ها = پالئوتتیس
تعداد مقالات: 3
3. کاربرد ترکیب شیمیایی کلینوپیروکسن در پتروژنز گابروهای کوه میشو در جنوب باختری مرند- شمال باختری ایران

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 61-72

10.22071/gsj.2015.42743

زهره عظیم زاده؛ احمد جهانگیری؛ امیلیو ساکانی؛ یلدرم دیلک