کلیدواژه‌ها = تبلور تفریقی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فرآیندهای تاثیرگذار در تشکیل سنگهای آتشفشانی نشوه، شمال غرب ساوره

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 285-294

10.22071/gsj.2017.91461.1190

مهدی رضایی کهخائی؛ داریوش اسماعیلی؛ هانیه صحرائی


3. سنگ‌زایی توده گرانیتوییدی چاه‌سالار (جنوب باختر نیشابور)

دوره 19، شماره 75، بهار 1389، صفحه 133-150

10.22071/gsj.2010.55458

محمود صادقیان؛ حبیب الله قاسمی؛ زهره فارسی