کلیدواژه‌ها = چینه‌کران
تعداد مقالات: 3
2. کانه‌زایی رگه‌ای و چینه‌کران تنگستن (مس- طلا- روی) در ایران

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 305-314

10.22071/gsj.2015.42949

سامان قادری؛ ابراهیم راستاد؛ نعمت‌اله رشیدنژاد عمران؛ محمد محجل


3. معرفی رخداد کانه زایی تنگستن (مس) چینه سان- چینه کران در باختر ازنا، استان لرستان

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 107-120

10.22071/gsj.2010.57341

مریم عبدی؛ مجید قادری؛ نعمتاله رشیدنژاد؛ ابراهیم راستاد