تعداد مقالات: 1466
77. داوران این شماره

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2017.50327


78. سخن سردبیر

دوره 22، شماره 88، پاییز 1392، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2013.53634


79. داوران

دوره 22، شماره 87، پاییز 1392، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2013.53823


80. زمین‌‌دماسنجی و زمین‌فشارسنجی سنگ‌های دگرگونی منطقه ده‌نو (شمال‌باختر مشهد)

دوره 21، شماره 84، پاییز 1391، صفحه 3-14

10.22071/gsj.2012.53911

رامین صمدی؛ محمدولی ولی‌زاده؛ حسن میرنژاد؛ هیروشی کاواباتا


81. سخن سردبیر

دوره 22، شماره 85، پاییز 1391، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2012.54014


82. سخن سردبیر

دوره 22، شماره 86، پاییز 1391، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2012.54049


84. داوران

دوره 27، شماره 105، پاییز 1396، صفحه 2-2

10.22071/gsj.1396.54225


87. تحلیل دینامیکی شکستگی‌های شمال منطقه ترود- معلمان(ایران مرکزی، جنوب خاور دامغان)

دوره 20، شماره 78، زمستان 1389، صفحه 3-16

10.22071/gsj.2010.54577

آناهیتا کی‌نژاد؛ محسن پورکرمانی؛ مهران آرین؛ عبداله سعیدی؛ محمد لطفی


90. تهیه رنگدانه سرخ از باطله‌های معدن منگنز ونارچ قم

دوره 20، شماره 77، زمستان 1389، صفحه 3-8

10.22071/gsj.2010.55298

خالده طهماسبی پور؛ عباس فاضلی


95. تفسیر و کاربرد اکتشافی داده های تجزیهEnzyme LeachSM در کانسار چند‌فلزی آی قلعه سی، جنوب خاوری تکاب

دوره 19، شماره 73، زمستان 1388، صفحه 3-10

10.22071/gsj.2010.57130

محسن شیرخانی؛ مجید قادری؛ نعمت‌اله رشیدنژاد عمران؛ رامین محمدی نیایی


96. بررسی دگرسانی و کانی سازی مس پورفیری در منطقه سوناجیل (خاور هریس– استان آذربایجان شرقی)

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2010.57312

قادر حسین‌زاده؛ علی‌اصغر کلاگری؛ محسن مؤید؛ بهزاد حاج‌علیلو؛ محسن مؤذن


97. کانه‌زایی طلای هیرد: نمونه‌ای از ذخایر طلای مرتبط با نفوذی‌های گرانیتوییدی کاهیده در ایران (جنوب بیرجند)

دوره 18، شماره 69، زمستان 1387، صفحه 2-19

10.22071/gsj.2009.57524

حسن اشراقی؛ ابراهیم راستاد؛ محمد‌هاشم امامی؛ علی عسگری


98. سخن سردبیر

دوره 17، شماره 66، زمستان 1386، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2008.57630


100. مطالعة امکان پذیری افزایش راندمان جداکنندة الکتریکی نیمه صنعتی برای فرآوری کانة تیتانیم کهنوج

دوره 17، شماره 68، زمستان 1387، صفحه 2-14

10.22071/gsj.2009.57834

سید محمَد جواد کلینی؛ محمود عبداللهی؛ مهدی نصرآبادی