نویسنده = لیدا بخشنده
تعداد مقالات: 5
1. بایوزوناسیون و تعیین عمق سازند گورپی بر اساس فرامینیفرها در برش دشت ارژن( منطقه ز اگرس)

دوره 31، شماره 1، بهار 1400، صفحه 209-220

10.22071/gsj.2018.104795.1311

آرش شعبانپور حقیقی؛ لیدا بخشنده؛ طیبه محتاط؛ مسعود زمانی پدرام؛ سید حمید وزیری


2. زیست چینه نگاری و تغییرات سطح آب دریا در رسوبات کنیاسین - ماستریشتین در زاگرس (برش پیرغیب) بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک

دوره 30، شماره 118، زمستان 1399، صفحه 179-190

10.22071/gsj.2021.127499

آرش شعبان‎پور حقیقی؛ لیدا بخشنده؛ طیبه محتاط؛ مسعود زمانی پدرام؛ حمید وزیری


3. بررسی همبری مرز کرتاسه– پالئوژن در برش‎های چینه‎شناسی زالوبند و هونو (شرق خور)

دوره 29، شماره 113، پاییز 1398، صفحه 271-282

10.22071/gsj.2019.99298

فاطمه مهدیخوانی؛ محمودرضا مجیدی فرد؛ طیبه محتاط؛ لیدا بخشنده؛ مسعود زمانی پدرام


5. مطالعه روزن‌داران پلاژیک و زیست‌زون‌بندی سازند آب دراز

دوره 16، شماره 64، تابستان 1386، صفحه 126-135

10.22071/gsj.2008.58221

لیدا بخشنده؛ سیدعلی آقانباتی؛ فریده کشانی؛ طیبه محتاط