بررسی پتانسیل حرکتی گسل شمال تبریز

احد نوری مخوری؛ بهزاد زمانی؛ محسن مؤید

دوره 24، 95- زمین ساخت ، خرداد 1394، ، صفحه 313-322

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42083

چکیده
  گسل تبریز، از مهم‌ترین گسل‌های ایران است که در منطقه شمال باختر ایران و در آذربایجان مرکزی (ایران) قرار گرفته است. این گسل دارای پیشینه لرزه‌خیزی است و به لحاظ قرارگیری شهر تبریز با جمعیت حدود دو میلیون نفر در مجاورت آن یک عامل خطر لرزه‌ای مهم به‌شمار می‌آید. در این پژوهش با بررسی داده‌های لرزه‌ای دستگاهی، تحلیل تصاویر دورسنجی ...  بیشتر

تحلیل هندسی و جنبشی گسل‌خوردگی عادی جوان در جنوب خاور تبریز

محمد محجل؛ اکرم چُل گلی

دوره 19، شماره 74 ، اسفند 1388، ، صفحه 77-84

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.57323

چکیده
  در جنوب خاور تبریز، رسوبات جوان افقی پلیوسن- کواترنری، آتشفشانی-آواری سهند توسط انبوهی از گسل‌های عادی بریده و جابه‌جا شده‌اند. گسل‌های عادی در طول دوره فعالیت خود باعث لغزش لایه‌ها در امتداد صفحه‌های گسلی و چرخش آنها شده‌اند. این گسل‌ها شامل انواع گسل‌های عادی همساز و ناهمساز با ساختار‌های فرابوم و فروبوم، دوبلکس گسلی و ساختارهای ...  بیشتر

آبگیرهای فرونشستی راستای گسل تبریز، نمونه‌هایی از زمین‌ریختهای حاصل از زمین‌ساخت فعال

داود مختاری

دوره 16، شماره 63 ، خرداد 1386، ، صفحه 40-49

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58438

چکیده
  گسل تبریز که در ادامه شمال باختری خود گسل شمالی میشو را نیز شامل می‌شود با روند شمال باختری-  جنوب خاوری خود دارای سازوکاری راستالغز با مؤلفه راست‌بر است و یکی از لرزه‌خیزترین گسلهای ایران در ناحیه آذربایجان است. مطالعات به عمل آمده در قسمتهای مختلف این گسل حاکی از وجود آثار ریخت‌شناختی متعدد ناشی از فعالیتهای زمین‌ساختی در راستای ...  بیشتر