نویسنده = محمد خانه‌باد
تعداد مقالات: 3
1. چینه‌نگاری سکانسی سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در برش های باغک و شوریجه - خاور حوضه کپه‌داغ

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2017.46723

مرضیه علامه؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ محمد خانه‌باد


2. رسوب‌شناسی سد‌‌های طولی دررودخانه الیاتو (جنوب باخترفریمان)

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 69-78

10.22071/gsj.2016.41009

حمیده قادری فیجانی؛ محمد خانه‌باد؛ رضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی


3. متغیرهای محیطی مجموعه مرجانی کربنیفر پسین (اشکوب باشکیرین) سازند سردر در برش زلدو (کوه‌های ازبک‌کوه، خاور ایران مرکزی)

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 97-106

10.22071/gsj.2015.42299

مهدی بادپا؛ کاوه خاکسار؛ علیرضا عاشوری؛ محمد خانه‌باد