نویسنده = عباس مقصودی
تعداد مقالات: 5
4. آلودگی فلزات سنگین و بررسی شاخص‌های شدت غنی‌شدگی و ژئوشیمیایی در رودخانه ‌نکارود

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 167-174

10.22071/gsj.2015.42188

عباس مقصودی؛ مجید ونایی؛ محمد یزدی