نویسنده = سید علی معلمی
تعداد مقالات: 6
1. تاریخچه رسوبگذاری و پس از رسوبگذاری عضو گوری در جنوب خاور حوضه رسوبی زاگرس

دوره 27، شماره 106، زمستان 1396، صفحه 129-142

10.22071/gsj.2018.58327

افشین زهدی؛ سید علی معلمی؛ محمد علی صالحی


3. زیست‌چینه‌نگاری روزن‌بران پلانکتونیک چینه‌های آلبین میانی تا سنومانین در تاقدیس کبیرکوه، جنوب خاور ایلام

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 155-164

10.22071/gsj.2015.42600

جهانبخش دانشیان؛ کامیار یونسی؛ عباسعلی آزاد؛ سید علی معلمی


5. سنگ نگاری و ژئوشیمی دولومیت های سازند کنگان در خلیج فارس

دوره 20، شماره 77، پاییز 1389، صفحه 165-174

10.22071/gsj.2010.55370

نواب خدائی؛ محمد حسین آدابی؛ سید علی معلمی؛ مهران مرادپور


6. دیاژنز و ژئوشیمی سازند زیارت در برش نمونه توچال، (البرز)

دوره 19، شماره 73، پاییز 1388، صفحه 153-163

10.22071/gsj.2010.57219

محمد حسین آدابی؛ مینا خطیبی مهر؛ سید علی معلمی؛ عباس صادقی؛ محمد علی صالحی