کلیدواژه‌ها = افیولیت
تعداد مقالات: 9
5. زمین‌شناسی و ژئوشیمی توالی خروجی افیولیتی در ناحیه فرومد، شمال خاوری ایران

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 387-396

10.22071/gsj.2015.41593

رضا کهنسال؛ منصور قربانی؛ سید محمد پورمعافی؛ مرتضی خلعت‌بری جعفری؛ جعفر عمرانی؛ صدیقه ذوالفقاری؛ سارا سلیمانی


7. زمین شناسی و سنگ‌شناسی افیولیت تکتونیزه کهدوئیه

دوره 21، شماره 82، زمستان 1390، صفحه 103-112

10.22071/gsj.2011.54446

مرتضی خلعت بری جعفری؛ هادی سپهر