نویسنده = بهاء الدین حمدی
تعداد مقالات: 14
1. خاستگاه ماسه سنگ های سازند دورود بر اساس پتروگرافی و داده‌های ژئوشیمیایی در برش خور، البرز مرکزی

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 105-120

10.22071/gsj.2018.90614.1174

لیلی بسطامی؛ میررضا موسوی؛ محبوبه حسینی برزی؛ بهاء الدین حمدی


2. مطالعه سیستم پرمین در برش باغ‌ونگ، جنوب ناحیه شیرگشت (ایران مرکزی)

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 53-62

10.22071/gsj.2017.44073

محمدرضا پرتوآذر؛ بهاءالدین حمدی؛ سید علی آقانباتی


3. بقایای ماهیهای دونین در برشهای ایلانقره و پیراسحاق، شمال باختری ایران

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 277-286

10.22071/gsj.2016.40965

سیروس عباسی؛ بهاءالدین حمدی؛ محمودرضا مجیدی‌فرد


5. زیست‎چینه‎نگاری کنودونت‎های مرز پرمین– تریاس در برش کوه باغوک (شمال باختری آباده)

دوره 25، شماره 99، بهار 1395، صفحه 285-294

10.22071/gsj.2016.40939

الهام فرشید؛ بهاء‏الدین حمدی؛ واچیک هایراپطیان؛ سید علی آقانباتی


6. زیست‎چینه‎نگاری کنودونت‌های سازند میلا، برش شهمیرزاد، البرز مرکزی، ایران

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 137-146

10.22071/gsj.2016.41182

سمیه سلیمانی؛ بهاءالدین حمدی؛ علیرضا کریمی باوندپور


7. زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های تریاس در برش روته در بلندی‌های البرز (شمال تهران)

دوره 22، شماره 86، زمستان 1391، صفحه 11-18

10.22071/gsj.2012.54051

حدیث پاشایی؛ بهاﺀالدین حمدی؛ سید علی آقانباتی


9. زیست چینه نگاری سازند مبارک در برش ولی آباد ، جاده چالوس

دوره 21، شماره 83، بهار 1391، صفحه 111-122

10.22071/gsj.2012.54526

ندا رنجکش مهربان؛ بهاء الدین حمدی


11. زیست‌چینه‌نگاری سازند شیرگشت در کوه‌های کلمرد واقع در جنوب باختری طبس بر اساس کنودونت‌ها

دوره 18، شماره 70، زمستان 1387، صفحه 28-37

10.22071/gsj.2009.57371

عباس قادری؛ سید علی آقانباتی؛ بهاءالدین حمدی؛ عبدالله سعیدی


12. چینه نگاری نهشته‌های کرتاسه در منطقه هفتادقله خاور اراک

دوره 17، شماره 68، تابستان 1387، صفحه 94-107

10.22071/gsj.2009.57850

پروانه رضایی روزبهانی؛ بهاءالدین حمدی


14. زیست‌ چینه‌ نگاری پاره سازندهای اول و دوم برش الگوی سازند شیرگشت واقع در شمال طبس بر اساس کنودونتها

دوره 17، شماره 67، بهار 1387، صفحه 150-163

10.22071/gsj.2009.57826

عباس قادری؛ سید علی آقانباتی؛ بهاءالدین حمدی؛ جیمز اف. میلر