نویسنده = محمد محجل
تعداد مقالات: 6
2. سامانه گسل امتدادلغز بیدهند (جنوب قم)

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 177-184

10.22071/gsj.2010.57355

روح الله ندری؛ محمد محجل؛ عباس بحرودی


3. تفکیک فازهای تنش دیرین بر پایه داده‌های گسلی ناهمگن در بخش مرکزی گسل دهشیر

دوره 18، شماره 69، پاییز 1387، صفحه 64-73

10.22071/gsj.2009.57540

محمد‌رضا مشرفی‌فر؛ احمد علوی؛ محمد محجل


4. کانه‌زایی طلا در پهنه های برشی شکل پذیر شکنا و شکنای منطقه معدنی زرترشت، پهنه سنندج سیرجان، جنوب باختر سبزواران

دوره 17، شماره 68، تابستان 1387، صفحه 108-129

10.22071/gsj.2009.57851

غلامرضا راستگوی مقدم؛ ابراهیم راستاد؛ نعمت الله رشیدنژاد عمران؛ محمد محجل


5. الگوی چین خوردگی در نهشته‌های دگرگونی منطقه فاریاب (جنوب خاوری پهنه سنندج – سیرجان )

دوره 16، شماره 64، تابستان 1386، صفحه 54-73

10.22071/gsj.2008.58216

شهرام شفیعی بافتی؛ سید احمد علوی؛ محمد محجل


6. تکامل ریزساختاری سنگ‌کره گوشته‌ای افیولیتهای دگرگونی خوی، شمال باختر ایران

دوره 16، شماره 63، بهار 1386، صفحه 2-17

10.22071/gsj.2008.58272

محمد رهگشای؛ ایمان منصف؛ هادی شفائی مقدم؛ محمد محجل