نویسنده = جعفر عمرانی
تعداد مقالات: 6
1. شیمی کانی ها، دمافشارسنجی توده نفوذی زیاران (غرب طالقان)

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 271-280

10.22071/gsj.2019.88503

اسماعیل کشت کار؛ منصور قربانی؛ جعفر عمرانی


2. ژئوشیمی و پتروژنز توده های نفوذی شمال خاور رشتخوار (روستای شهرک و سعادت‎آباد- خراسان رضوی)

دوره 28، شماره 110، زمستان 1397، صفحه 221-234

10.22071/gsj.2019.84474

الهه علیزاده؛ غلامرضا قدمی؛ داریوش اسماعیلی؛ جعفر عمرانی؛ عباس گل محمدی


3. سنگ شناسی، ژئوشیمی و شیمی کانی توده نفوذی پراچان (شمال کرج)

دوره 27، شماره 107، بهار 1397، صفحه 151-164

10.22071/gsj.2018.63804

اسماعیل کشت کار؛ منصور قربانی؛ جعفر عمرانی


4. پترولوژی و پتروژنز گدازه‌های بالشی در ناحیه فرومد، شمال خاوری ایران

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 147-158

10.22071/gsj.2016.41050

رضا کهنسال؛ منصور قربانی؛ سیدمحمد پورمعافی؛ مرتضی خلعت‌بری جعفری؛ جعفر عمرانی


5. زمین‌شناسی و ژئوشیمی توالی خروجی افیولیتی در ناحیه فرومد، شمال خاوری ایران

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 387-396

10.22071/gsj.2015.41593

رضا کهنسال؛ منصور قربانی؛ سید محمد پورمعافی؛ مرتضی خلعت‌بری جعفری؛ جعفر عمرانی؛ صدیقه ذوالفقاری؛ سارا سلیمانی