نویسنده = نصراله عباسی
تعداد مقالات: 9
2. اثر فسیل هم‌افزایThalassinoides-Phycodes از نهشته‌‌های آلبین–سنومانین گزک، جنوب کرمان

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 145-152

10.22071/gsj.2015.42304

نصرالله عباسی؛ مهناز پروانه‌نژاد شیرازی؛ محمد علی حسین‌زاده


3. تفسیر زیست‌چینه‌نگاری و سیستماتیک برخی گونه‌های آلوئولینا‌ی سازند زیارت از کوه‌های سلطانیه (البرز خاوری)

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 39-44

10.22071/gsj.2015.42254

مهدی‌ هادی‌سیه‌رود؛ حسین مصدق؛ نصرالله عباسی


5. تحلیل رخساره و تفسیر محیطی اثرفسیل های پلانولیتس و پالئوفیکوس از رسوبات پالئوزوییک ایران میانی

دوره 21، شماره 83، بهار 1391، صفحه 185-196

10.22071/gsj.2012.54543

ئارام بایت گل؛ نصرالله عباسی؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ هادی امین رسولی


8. ایکنوفابریک تالاسینوییدس در رسوبات اولیگوسن منطقه علی آباد قم

دوره 18، شماره 69، پاییز 1387، صفحه 86-101

10.22071/gsj.2009.57542

نصراله عباسی؛ عبدالحسین امینی