نویسنده = جلیل قلمقاش
تعداد مقالات: 7
2. زمین‌شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز آتشفشان‌ بزمان: جنوب خاوری ایران

دوره 24، 95- سنگ و کانی، بهار 1394، صفحه 99-110

10.22071/gsj.2015.42387

کیوان شیعیان؛ جلیل قلمقاش؛ منصور وثوقی عابدینی؛ فریبرز مسعودی


3. مطالعه‌ ریزساختاری و الگوی جایگیری نیمه جنوبی باتولیت الوند با استفاده از ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی(AMS)

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 137-146

10.22071/gsj.2015.42754

عاتکه اصلانی؛ حبیب علیمحمدیان؛ جلیل قلمقاش؛ حمید نظری


5. پراکندگی و فراوانی عناصر خاکی کمیاب در مگنتیت‌های کانسار آهن گل‌گهر سیرجان، کرمان

دوره 23، شماره 90، زمستان 1392، صفحه 217-224

10.22071/gsj.2014.44006

یلدا بیاتی‌راد؛ حسن میرنژاد؛ جلیل قلمقاش


6. زمین شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز مجموعه نفوذی اشنویه(شمال باختر ایران)

دوره 22، شماره 88، تابستان 1392، صفحه 219-232

10.22071/gsj.2013.53696

جلیل قلمقاش؛ سارا هوشمند معنوی؛ منصور وثوقی عابدینی