کلیدواژه‌ها = گسل مشا
تعداد مقالات: 4
2. بررسی نو‌زمین‌ساخت پهنه گسلی مشا- شمال تهران برپایه ویژگی‌های ریخت‌زمین‌ساختی، البرز مرکزی، شمال ایران

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 41-52

10.22071/gsj.2015.43329

نوشین بقاء؛ منوچهر قرشی؛ مهران آرین؛ محسن پورکرمانی؛ علی سلگی


3. ارزیابی توان حرکتی گسل مشا (در گستره باختر فیروزکوه تا شهرستانک)

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 123-126

10.22071/gsj.2015.43387

ساره بحیرایی؛ مهران آرین؛ منوچهر قرشی؛ علی سلگی


4. تحلیل ساختاری گسل مشا در گستره شمال خاور تهران

دوره 16، شماره 64، تابستان 1386، صفحه 112-125

10.22071/gsj.2008.58220

ساره بحیرائی؛ محمدرضا عباسی؛ محمود الماسیان