کلیدواژه‌ها = دگرشکلی
تعداد مقالات: 11
1. تحلیل واتنش پایدار و برآورد تاوایی در سنگ‌های دگرگون اطراف مشهد

دوره 27، شماره 107، بهار 1397، صفحه 215-220

10.22071/gsj.2018.63826

صبا دشتی چندانق؛ محمدرضا شیخ الاسلامی؛ جعفر طاهری


3. مطالعه سنگ‎نگاری و ریزساختار‌های سرپانتینیت‌های کمپلکس سیخوران (جنوب خاوری کرمان)

دوره 24، 95- سنگ و کانی، بهار 1394، صفحه 41-50

10.22071/gsj.2015.42380

داریوش اسماعیلی؛ محبوبه حیدری؛ رضا مقدور مشهور


5. اثرهای رویداد سیمرین میانی در شمال خاور ایران

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 307-314

10.22071/gsj.2015.43428

محمدرضا شیخ الاسلامی


10. برآورد آهنگ GPS حرکات زمین‌ساخت نوار شمالی تهران بزرگ با نگرشی ویژه به گسل شمال تهران

دوره 21، شماره 83، بهار 1391، صفحه 211-218

10.22071/gsj.2012.54547

یحیی جمور؛ سعید هاشمی طباطبایی؛ مرتضی صدیقی؛ حمید رضا نانکلی