دوره و شماره: دوره 17، شماره 65، پاییز 1386، صفحه 1-196 

مقاله پژوهشی

2. تعیین روش بهینه برخورد با خطر زمین‌لغزش در مناطق روستایی با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم (DSS) ، مطالعه موردی زمین‌لغزش باریکان

صفحه 2-11

10.22071/gsj.2008.58164

جعفر غیومیان؛ سید محمود فاطمی عقدا؛ ام البنین عطایی؛ محمد هادی داوودی؛ علی اکبر نوروزی


3. نو زمین‌ساخت سپیدرود و دشت گیلان

صفحه 12-25

10.22071/gsj.2008.58165

بهارک وحدتی دانشمند؛ محمدرضا قاسمی؛ منوچهر قرشی؛ نگار حقی‌پور


6. شناسایی گسلها با استفاده از نشانگر لرزه‌ای همدوسی

صفحه 48-59

10.22071/gsj.2008.58172

علیرضا جواهری نیستانک؛ عبدالرحیم جواهریان؛ نوید امینی


13. نگرشی نوین بر سازند نیزار بر اساس یافته‌های جدید فسیلی

صفحه 144-169

10.22071/gsj.2008.58200

محمد وحیدی نیا؛ عباس صادقی؛ احمد شمیرانی؛ علی اصغر آریایی؛ محمد حسین آدابی