نویسنده = یعقوب لاسمی
تعداد مقالات: 7
1. چینه‌نگاری سکانسی بخش‏های 1 تا 3 سازند میلا در خاور البرز مرکزی

دوره 23، شماره 91، بهار 1393، صفحه 25-38

10.22071/gsj.2014.43751

هادی امین‏ رسولی؛ یعقوب لاسمی؛ شرمین ظاهری


4. محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند پابده در منطقه شیراز

دوره 19، شماره 73، پاییز 1388، صفحه 139-146

10.22071/gsj.2010.57203

رضا میرزایی محمودآبادی؛ یعقوب لاسمی؛ مسیح افقه