کلیدواژه‌ها = تحلیل سلسله مراتبی
تعداد مقالات: 5
2. معرفی مناطق امیدبخش کانه‌زایی قیرطبیعی در زون شک‌میدان (استان کرمانشاه)

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 269-278

10.22071/gsj.2018.139704.1505

مصطفی اسماعیلی وردنجانی؛ مصطفی ناظری؛ غلامرضا عسگری