کلیدواژه‌ها = مشهد
تعداد مقالات: 5
3. سنگ‌شناسی و دمافشارسنجی میکاشیست‌های ‌خلج (جنوب مشهد)

دوره 24، 95- سنگ و کانی، بهار 1394، صفحه 75-86

10.22071/gsj.2015.42384

رامین صمدی؛ حسن میرنژاد؛ علی‌اکبر بهاری‌فر؛ سید جمال شیخ ذکریایی


4. بررسی تأثیر زمین‌ریخت‌شناسی بر روی ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی نهشته‌های آبرفتی شهر مشهد

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 17-28

10.22071/gsj.2015.43111

اعظم قزی؛ ناصر حافظی مقدس؛ حسین صادقی؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشکری پور


5. زمین‌‌دماسنجی و زمین‌فشارسنجی سنگ‌های دگرگونی منطقه ده‌نو (شمال‌باختر مشهد)

دوره 21، شماره 84، تابستان 1391، صفحه 3-14

10.22071/gsj.2012.53911

رامین صمدی؛ محمدولی ولی‌زاده؛ حسن میرنژاد؛ هیروشی کاواباتا