کلیدواژه‌ها = وارون‌سازی
تعداد مقالات: 7
1. توموگرافی امواج لاو با استفاده از نوفه‌های لرزه‌ای محیطی در منطقه مکران

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 147-152

10.22071/gsj.2017.44134

مهسا عبداعتدال؛ ظاهر حسین شمالی؛ محمدرضا قیطانچی


2. شناسایی ساختار زیر سطحی و شکستگی‌های دشت امان‎آباد در جنوب خاوری اراک با برگردان‌سازی داده‌های گرانی

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 85-100

10.22071/gsj.2015.41371

محمود میرزایی؛ لیلا سهیلی؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ اصغر تیموریان مطلق


3. حل تانسور ممان زمین‌لرزه‌ها در البرز مرکزی و باختری با استفاده از داده‌های ناحیه‌ای

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 359-368

10.22071/gsj.2015.42126

سجاد انصاری؛ فرزام یمینی‌فرد؛ محمّد تاتار


4. استفاده از روش SIS برای وارون‌سازی یک‌بعدی داده‌های مگنتوتلوریک

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 335-340

10.22071/gsj.2015.43434

هانیه مردمی؛ بهروز اسکویی


5. استفاده از روش توموگرافی لرزهای برای تعیین پتانسیل نشت از تکیه‌گاه‌های سد بختیاری

دوره 19، شماره 76، تابستان 1389، صفحه 71-78

10.22071/gsj.2010.55649

یوسف شرقی؛ فیروز علی نیا؛ حمیدرضا سیاهکوهی


6. مدل‌سازی وارون دوبعدی غیرخطی داده‌های گرانی‌سنجی منطقه مغان با استفاده از روش مارکوارت-‌ لونبرگ

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 13-20

10.22071/gsj.2010.57313

علی نجاتی‌کلاته؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ ابراهیم شاهین؛ سید‌هانی متولی‌عنبران؛ شهاب قمی؛ احسان جوان


7. کاربرد نشانگر های ساختمانی در اکتشاف و توسعه هیدروکربنی یک پهنه تداخلی

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 51-56

10.22071/gsj.2010.57320

علی ارزانی؛ سید احمد علوی؛ محمود پولاد زاده؛ علی رضا گلال‌زاده؛ ضرغام مهدی‌پور