کلیدواژه‌ها = سازند سروک
تعداد مقالات: 13
1. تطابق زیست چینه ای سازندهای سروک و ایلام در محدوده میانی فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران

دوره 30، شماره 118، زمستان 1399، صفحه 241-254

10.22071/gsj.2020.214861.1739

بهزاد سعیدی رضوی؛ مژگان ریخته گرزاده؛ سعیده سنماری


2. بررسی سنگ چینه نگاری وزیست چینه نگاری سازند سروک در برش الگو

دوره 29، شماره 113، پاییز 1398، صفحه 155-164

10.22071/gsj.2018.90662.1177

کیانا کیارستمی؛ داریوش باغبانی؛ سید محسن آل علی؛ سید علی آقانباتی؛ محمد پرنداور


5. بررسی ویژگی‌های ژئوشیمیایی سازند سروک در بلوک D حوضه خلیج‌فارس

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 221-234

10.22071/gsj.2016.40743

نیلوفر محمدی اکبری؛ محمدرضا کمالی


6. ‌محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت‌ مخزنی بخش بالایی سازند سروک در خلیج ‌فارس‌

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 55-66

10.22071/gsj.2016.41161

نیر شاهوردی؛ حسین رحیم‎پور بناب؛ محمدرضا کمالی؛ بهروز اسرافیلی دیزجی


7. تعیین ژرفای دیرینه سازند سروک در چاه AZ 354، میدان نفتی اهواز بر مبنای روزن‌داران پلانکتونیک و بنتیک

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 81-90

10.22071/gsj.2015.42585

محمد حسن کاظم زاده؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ حسین وزیری مقدم


8. زیست‌چینه‌نگاری روزن‌بران پلانکتونیک چینه‌های آلبین میانی تا سنومانین در تاقدیس کبیرکوه، جنوب خاور ایلام

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 155-164

10.22071/gsj.2015.42600

جهانبخش دانشیان؛ کامیار یونسی؛ عباسعلی آزاد؛ سید علی معلمی


9. محیط رسوبی، دیاژنز و چینه‌نگاری سکانسی بخش بالایی سازند سروک (معادل میشریف) در میادین نفتی سیری

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 263-274

10.22071/gsj.2015.42666

مجید خانجانی؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ حسین رحیم‎پور بناب؛ محمدرضا کمالی


10. مطالعه ویژگی‌های ژئوشیمیایی سازند سروک در پهنه ایذه، منطقه زاگرس

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 299-310

10.22071/gsj.2015.42730

الهام اسدی مهماندوستی؛ محمدحسین آدابی


12. پیش‌بینی سرعت موج برشی از نگارهای تخلخل به وسیله روش‌های منطق فازی و عصبی ـ فازی در یکی از مخازن کربناتی جنوب ایران

دوره 20، شماره 80، تابستان 1390، صفحه 63-70

10.22071/gsj.2018.55221

مجتبی رجبی؛ بهمن بهلولی؛ مجید محمدی نیا؛ اسماعیل غلامپور آهنگر