کانه‌زایی طلای هیرد: نمونه‌ای از ذخایر طلای مرتبط با نفوذی‌های گرانیتوییدی کاهیده در ایران (جنوب بیرجند)

حسن اشراقی؛ ابراهیم راستاد؛ محمد‌هاشم امامی؛ علی عسگری

دوره 18، شماره 69 ، آذر 1387، ، صفحه 2-19

https://doi.org/10.22071/gsj.2009.57524

چکیده
     کانه‌زایی طلای هیرد در استان خراسان جنوبی در فاصله 140 کیلومتری جنوب بیرجند، در شمال بلوک لوت قرار دارد. در محدوده کانه‌زایی طلای هیرد، قدیمی‌ترین واحد‌های سنگی مربوط به ژوراسیک و کرتاسه است که توسط توالی‌های آتشفشانی- رسوبی ترشیری پوشیده شده‌اند. توده‌های نفوذی گرانیت، گرانودیوریت- کوارتزدیوریت و گابرونوریت در توالی‌های ...  بیشتر

شناسایی ترکیب کانی‌شناسی اولیه و نحوة کانسار‌سازی در کربناتهای معدن رباط (خمین- اراک)

محمد‌حسین آدابی؛ مریم جمالیان

دوره 17، شماره 66 ، اسفند 1386، ، صفحه 2-23

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.57629

چکیده
       منطقة مورد مطالعه در باختر ایران مرکزی و در 32 کیلومتری باختر خمین قرار دارد و از نظر زمین‌ساختی در بخش میانی زون سنندج- سیرجان و در محور ملایر- اصفهان واقع است. سازندهای کرتاسة زیرین در این ناحیه، به‌صورت دگرشیب بر روی سازندهای تریاس بالایی- ژوراسیک قرارگرفته‌اند. با پیشروی دریا رسوبات ماسه‌سنگی-کنگلومرایی برجای گذاشته ...  بیشتر

مطالعات هیدروژئولوژی و هیدروشیمیایی آبخوانهای بازالتی و کارستی منطقه ماکو در ارتباط با سازندهای زمین شناسی منطقه

اصغر اصغری مقدم؛ الهام فیجانی

دوره 17، شماره 67 ، خرداد 1387، ، صفحه 2-13

https://doi.org/10.22071/gsj.2009.57748

چکیده
        منطقة ماکو در شمال باختر ایران و شمال استان آذربایجان غربی قرار دارد. مهمترین منابع آبی موجود در این منطقه را آب زیرزمینی تشکیل می‌دهد، و بخش عظیمی از مصارف شرب و کشاورزی و صنعتی را در این مناطق تأمین می‌کند. هدف از این تحقیق، مطالعة هیدروشیمی، ارتباط هیدروژئولوژی آبخوانهای بازالتی و کارستی، بررسی بی‌هنجاریهای ...  بیشتر

مطالعة امکان پذیری افزایش راندمان جداکنندة الکتریکی نیمه صنعتی برای فرآوری کانة تیتانیم کهنوج

سید محمَد جواد کلینی؛ محمود عبداللهی؛ مهدی نصرآبادی

دوره 17، شماره 68 ، شهریور 1387، ، صفحه 2-14

https://doi.org/10.22071/gsj.2009.57834

چکیده
  در این مقاله نتایج مطالعه افزایش راندمان (کارایی عملیاتی) جداکنندة الکتریکی غلتکی واحد نیمه­صنعتی تیتانیم کهنوج با بهینه­سازی پارامترهای مؤثر بر کارایی عملیاتی ارائه شده است. در این راستا پس از انجام مطالعات در مورد جداکنندة مذکور و پارامترهای مؤثر در کارایی عملیاتی جداکنندة الکتریکی، پارامترهای قابل تغییر یعنی شدت ولتاژ کرونا، ...  بیشتر

تعیین روش بهینه برخورد با خطر زمین‌لغزش در مناطق روستایی با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم (DSS) ، مطالعه موردی زمین‌لغزش باریکان

جعفر غیومیان؛ سید محمود فاطمی عقدا؛ ام البنین عطایی؛ محمد هادی داوودی؛ علی اکبر نوروزی

دوره 17، شماره 65 ، آذر 1386، ، صفحه 2-11

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58164

چکیده
  در این تحقیق از سامانه پشتیبان تصمیم (Decision Support System: DSS) برای حمایت مدیران در تصمیم‌گیری در مورد وضعیت روستاهایی که در معرض خطر زمین‌لغزش قرار دارند استفاده شده است. هدف از کاربرد این سامانه، ارائه روش بهینه برخورد با خطر بروز زمین‌لغزش در مناطق روستایی می‌باشد. برای تصمیم‌گیری در این مورد از نرم‌افزار دفنیت (Definite) از سامانه پشتیبان ...  بیشتر

ذوب بخشی سنگهای رسی- نیمه رسی در هاله دگرگونی کلیبر- شمال باختری ایران

محسن مؤذن؛ رباب حاجی علی اوغلی

دوره 16، شماره 64 ، شهریور 1386، ، صفحه 2-13

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58207

چکیده
       نفوذ نفلین سینیت و نفلین گابروی کلیبر به سن ائوسن – الیگوسن در سنگهای رسی و آهکی کرتاسه باعث تشکیل هاله گرمایی به ستبرای بیش از 1 کیلومتر در اطراف آن شده است. دگرگون شدن سنگهای رسی و آهکی در حاشیه شمالی و خاوری هاله و سنگهای مافیک در حاشیه جنوبی هاله، باعث تشکیل انواع هورنفلسهای دگرگونی در منطقه شده است. پدیده میگماتیتی ...  بیشتر

تکامل ریزساختاری سنگ‌کره گوشته‌ای افیولیتهای دگرگونی خوی، شمال باختر ایران

محمد رهگشای؛ ایمان منصف؛ هادی شفائی مقدم؛ محمد محجل

دوره 16، شماره 63 ، خرداد 1386، ، صفحه 2-17

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58272

چکیده
  مطالعات پتروفابریکی، ساختاری و ژئوشیمیایی تکتونیتهای الترامافیک زون دگرگونی خاوری مجموعه افیولیتی خوی نشان می‌دهد که این سنگها حاوی پهنه‌های برشی دما پایین با امتداد شمال باختری - جنوب خاوری هستند که جهت جریان گوشته‌ای دما بالا تا دما متوسط با امتداد شمال خاوری - جنوب باختری را قطع کرده‌اند. ریزساختارها در این تکتونیتها، یک تحول ...  بیشتر