نویسنده = عباس صادقی
تعداد مقالات: 13
1. بایواستراتیگرافی، محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی سازند کلات در ناودیس شیخ (شمال خاور بجنورد)

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 237-246

10.22071/gsj.2019.88501

محمدحسن کاظم‎زاده؛ عباس صادقی؛ محمدحسین آدابی؛ هرمز قلاوند


2. سنگ‎چینه‎نگاری و زیست‎چینه‎نگاری سازند پابده در برش روستای چهارده (پهنه ایذه، خوزستان)

دوره 27، شماره 107، بهار 1397، صفحه 137-150

10.22071/gsj.2018.63802

نسرین هداوندخانی؛ عباس صادقی؛ محمد حسین آدابی؛ علیرضا طهماسبی


3. بررسی های سنگ نگاری و ژئوشیمیایی دولومیت های بخش قربان سازند ساچون در برش تاقدیس قره، جنوب خاور شیراز

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 135-148

10.22071/gsj.2017.50181

عبدالرضا باوی عویدی؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ حسن امیری بختیار


4. محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی نهشته‌های سازند جیرود در برش ده صوفیان

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 101-116

10.22071/gsj.2017.44130

مجید خزایی؛ محبوبه حسینی برزی؛ عباس صادقی؛ حسین مصدق


5. بازسازی محیط رسوبی نهشته‌های آواری میوسن حوضه رسوبی زاگرس در برش‌های کوه آسکی و هورگان، گستره نیریز، حوضه زاگرس

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 23-34

10.22071/gsj.2016.40993

پریسا غلامی‌زاده؛ محمدحسین آدابی؛ محبوبه حسینی برزی؛ عباس صادقی؛ محمدرضا قاسمی


6. سنگ نگاری و ژئوشیمی سنگ های رسوبی سیلیسی-آواری میوسن گستره نیریز (برش های روشن کوه و کوه آسکی) با تأکید بر خاستگاه و جایگاه زمین‌ساختی

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 3-18

10.22071/gsj.2016.40670

پریسا غلامی زاده؛ محمدحسین آدابی؛ محبوبه حسینی برزی؛ عباس صادقی؛ محمدرضا قاسمی


8. اولین گزارش از همزیستی هیدرویید- سرپولید در ایران

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 421-426

10.22071/gsj.2015.41599

حمید کمالی سروستانی؛ عباس صادقی؛ سید مسعود موسویان


12. کانی‎شناسی و ژئوشیمی گلسنگ‌های نئوپروتروزوییک کاهار در کوه کاهار (شمال باختر تهران)

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 287-299

10.22071/gsj.2015.42729

نجمه اعتمادسعید؛ محبوبه حسینی برزی؛ محمدحسین آدابی؛ عباس صادقی


13. زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در برش کوه سفید، خاور رامهرمز

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 3-10

10.22071/gsj.2015.42555

سمیرا رحیمی؛ عباس صادقی؛ محمدرضا پرتوآذر