نویسنده = احمد خاکزاد
تعداد مقالات: 11
1. بررسی دگرسانی‏های کانسار پلی‏ متال پس‏قلعه (برگه 1:100000 تهران) با استفاده از شواهد دورسنجی

دوره 29، شماره 113، پاییز 1398، صفحه 221-228

نازنین نمازی؛ محمدرضا جعفری؛ علیرضا جعفری‎راد؛ احمد خاکزاد


2. نتایج مطالعات دورسنجی و علل بررسی هاله‎های مرکب در محدوده اکتشافی کهنگ

دوره 21، شماره 84، تابستان 1391، صفحه 161-168

10.22071/gsj.2012.53977

احمد خاکزاد؛ مریم فرمهینی فراهانی؛ هوشنگ اسدی؛ محمد هاشم امامی


5. ترکیب و کیفیت زغال‌سنگ‌های لاویج، البرز مرکزی، ایران

دوره 20، شماره 78، زمستان 1389، صفحه 111-116

10.22071/gsj.2010.54614

پدرام ناوی؛ محمد یزدی؛ رعنا اسماعیل پور؛ احمد خاکزاد


6. استفاده از روش فرکتالی عیار- حجم در جدایش زون‌ها در کانسارهای پورفیری

دوره 20، شماره 78، زمستان 1389، صفحه 167-172

10.22071/gsj.2010.54675

پیمان افضل؛ احمد خاکزاد؛ پرویز معارف‌وند؛ نعمت‌اله رشیدنژاد عمران؛ یونس فداکار القلندیس


7. کانی‌شناسی، بافت و ساخت و ژنز کانسار آهن- آپاتیت ذاکر (شمال خاور زنجان)

دوره 19، شماره 76، تابستان 1389، صفحه 119-126

10.22071/gsj.2009.55669

نسرین خانمحمدی؛ احمد خاکزاد؛ جواد ایزدیار


8. بررسی‌های ژئوشیمیایی در محدوده اکتشافی کهنگ

دوره 19، شماره 73، پاییز 1388، صفحه 51-56

10.22071/gsj.2010.57199

مریم فرمهینی فراهانی؛ احمد خاکزاد؛ هوشنگ اسدی هارونی؛ محمد هاشم امامی؛ ایرج رساء